Kiinteistö

 • Kiinteistö pitäisi löytää helposti. Varmistathan, että kiinteistölle johtavan tien varressa ja myös talon seinässä on kiinteistön numero. Pimeässä on helppo nähdä valaistu tai heijastava numero.
 • Teethän tien ja pihan lumityöt. Jos on liukasta, alue pitää hiekoittaa.
 • Ethän päästä koiria vapaaksi.
 • Jäteauto ja loka-auto tarvitsevat tilaa ympärilleen joka suuntaan vähintään 3 metriä.
 • Ajoreitiltä ei saa olla esteitä, kuten paksuja oksia tai pysäköityjä autoja

Jätehuolto

 • Tutustu kaupungin/kunnan jätehuoltomääräyksiin
 • Hanki määräysten mukainen jäteastia
 • Jäteastian tyhjennysvälin voi sopia itselle sopivaksi, huom! kaupungin/ kunnan jätehuoltomääräykset
 • Jäteastian pitää olla ehjä, kannellinen + tartuntakahvat, pyörällinen - se pitää pystyä tyhjentämään koneellisesti.
 • Jäteastiaa ei saa ylitäyttää
 • Jäteastia tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle tontin rajaa tien viereen ja kuljettajalla pitää olla esteetön pääsy jäteastian luokse
 • Valaise jäteastian ympäristö
 • Jätekatoksessa ei saa olla portaita tai korkeita kynnyksiä
 • Pidä jäteastian ympäristö puhtaana muista tavaroista
 • Naapurin kanssa voi olla yhteinen jäteastia (laskutetaan pääosakasta, joka puolestaan kerää muilta käyttäjiltä heidän osuutensa)

Tiesitkö?

Voit pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin 12 viikkoon, mikäli biojäte kompostoidaan, erilliskerätään tai käsitellään fermentoimalla ja jälkikompostoimalla. Hakemus tehdään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnalle.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

 • Lajittele jätteet oikein! Biojätteet, metallit, pahvit, sekajätteet, muovit jne. omiin astioihinsa
 • Sekajäteastiaan ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät sinne kuulu, kuten (lääkkeitä, paristoja, jne.)
 • Lajittelu oikein tehtynä säästää luontoa ja luonnonvaroja: joitakin pois heitettyjä tavaroita voi uusiokäyttää sellaisenaan, toiset kierrättää raaka-aineeksi teollisuudelle.

Ohjeisesta linkistä löydät ohjeita kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Kaivojen tyhjennys

 • Sakokaivot ja pienpuhdistamon lietesäiliöt pitää tyhjentää vähintään kerran vuodessa
 • Vapaa-ajan pesuvesien tyhjennysväli voi olla pidempi (2 vuotta)
 • Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa, mutta vähintään 3 vuoden välein
 • Huom! Tarkista jätevesijärjestelmän valmistajan määräykset tyhjennysväleistä.
 • Merkitse lokakaivon sijainti! Esim. kepillä, jossa heiluu värikäs muovipussi.
 • Poista lokakaivolta lumi, ylimääräinen maa-aines, kasvillisuus ympäriltä jne. esteet